Welkom

Stichting de Buurtbron Ommoord-Zevenkamp biedt ondersteuning aan kansarme bewoners in kwetsbare situaties. Dit doen we met een luisterend oor en aandacht voor de mens. We helpen met concrete oplossingen door een uitgebreid netwerk van welwillende buurtbewoners en warme doorverwijzing naar het professionele ondersteuningsnetwerk. Onze kracht ligt in het menselijke; de aandacht voor het wel en wee van u als inwoner zonder bijbedoelingen. Waar mogelijk helpen we niet alleen de acute problemen op te lossen of te verzachten maar ook de dieperliggende oorzaken aan te pakken.

Door ons uitgebreide netwerk van behulpzame wijkbewoners en diverse instanties, waaronder professionele hulpverleners, zijn we in staat, vaak met pragmatische en snelle oplossingen, de zorgen en stress van inwoners van Ommoord en Zevenkamp binnen korte tijd te verzachten.