Organisatie

Stichting De Buurtbron is een stichting met een bestuur.
Wie dat zijn kunt u lezen bij "Wie zijn wij".

De Buurtbron is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67833993.
Het RSIN/Fiscaal(identificatie) nummer is  8571 91 676.

Stichting De Buurtbron heeft de ANBI status bij de belastingdienst verkregen, meer informatie hierover vindt u bij "ANBI".

De (financiële) jaarverslagen van Stichting De Buurtbron kunt u lezen onder "Jaarverslagen".

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk.  
Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.