Organisatie

Stichting De Buurtbron is een stichting met een bestuur.
Wie dat zijn kunt u lezen bij "Wie zijn wij".

De Buurtbron is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67833993.
Het RSIN/Fiscaal(identificatie) nummer is  8571 91 676.

Stichting De Buurtbron heeft de ANBI status bij de belastingdienst verkregen, meer informatie hierover vindt u bij "ANBI".

De (financiële) jaarverslagen van Stichting De Buurtbron kunt u lezen onder "Jaarverslagen".

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk.  
Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.
Het dienstverband van medewerkers is op basis van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.