Wie zijn wij

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Gert Jan Maclean
Secretaris: Tannie Teeuwen-Dekker
Penningmeester: ​Dik Heuvelman
Leden: Arjen de Vries en Arie Biemond
Adviseur: Bart Starreveld

Werkers:
Opbouwwerker: Sherita Thakoerdat – 06-34491582, e-mail sherita@debuurtbron.nl

Doelstelling van de stichting:
De Stichting heeft ten doel op grond van het evangelie in de vorm van wijkpastoraat kwetsbare en
kansarme bewoners van de wijken Ommoord en Zevenkamp te steunen in hun strijd om een waardig
bestaan en hen te helpen invloed te verwerven op factoren, die hun leven bepalen. Daartoe verleent de
Stichting diaconale zorg aan economisch zwakke individuen in de wijken, aan de mensen met het
zwakste belang en/of het meest miskende verlangen; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en
ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.