Zevenkamp

De Buurtbron heeft in Zevenkamp het project 'Huiskamer Zevenkamp'.

In deze wijk hebben veel gezinnen het niet makkelijk. Nogal wat gezinnen in Zevenkamp hebben het niet breed, waardoor het gezin in de knel komt.

Het project legt op allerlei manieren contact met gezinnen, ouders en kinderen en verruimt de horizon van de gezinnen: praktische ondersteuning én/of informatie zoeken en verspreiden over goedkopere manieren om te leven, praktische verwijzingen naar handige hulp bij opvoeden, mensen met elkaar verbinden die elkaar in een vangnetwerk vanzelfsprekende steun kunnen bieden en andere activiteiten. Alles is erop gericht om problemen van mensen met merkbaar effect aan te pakken.

De werker in dit project is Sherita Thakoerdat, 06 34491582, e-mail sherita@debuurtbron.nl